ชมรมรักษาดินแดน

โรงเรียนบางมดวิทยาฯ

ผกท. ประพาฬ แก้ววงษา
ผกท. ณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์

R E A D Y 

ข้อมูลเบื้องต้น

เตรียมพร้อม
ด้านร่างกาย

นร. ม.4 ต้องผ่านการทดสอบร่างกาย เพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร มีการตรวจร่างกาย และทดสอบร่างกาย  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

ค่าใช้จ่าย
ของ นศท.

เมื่อสอบผ่านได้เป็น นศท จะต้องลงทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา 680 บาท และซื้อชุด นศท 1,800 บาท และ ค่าเดินทาง นศท รับผิดชอบเอง

ตารางเรียน
นศท. ปี1-3

การเรียนวิชาทหารเรียนทุกวันพุธ ของสัปดาห์ เริ่มวันที่ 26 ส.ค. 63 และสถานที่เรียนจะแบ่งตามชั้นปี   คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

ลงทะเบียนสมัคร รด.ปี1

กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนยื่นสมัคร รด.ปี1 รร.บางมดวิทยาฯ ประจำปี 2563

ใบสมัคร รด.ปี1

เอกสารสำหรับกรอกเพื่อยื่นสมัคร รด.ปี1 (สำหรับ นร. โรงเรียนบางมดวิทยาฯ)
*เอกสารขนาด A4

ใบรับรองแพทย์สำหรับสมัคร รด.ปี1

ใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัคร รด.ปี1 (สำหรับ นร. โรงเรียนบางมดวิทยาฯ)
*เอกสารขนาด A4

ใบรายงานตัว รด.ปี2-3

เอกสารสำหรับกรอกเพื่อยื่นรายงานตัวเลื่อนชั้น รด. ขึ้นปี 2-3
*เอกสารขนาด A4

T I M E L I N E  

ห้วงเวลารับสมัคร

20 กรกฎาคม 2020

นำส่งข้อมูลเพื่อ ลงทะเบียนสมัคร

นร. มัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการลงทะเบียนสมัคร นศท ชั้นปีที่ 1 ภายในวันที่ 20 ก.ค. 2563 เพื่อให้ ครูประพาฬ และครู ณรงค์ศักดิ์ ได้ทำการลงทะเบียนผ่านเว็บ ...

All Day
พระราม 2 ซอย 28 แขวงบางมด เขตจอมทอง 10150 กทม.
View Details
23 กรกฎาคม 2020

รายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2-3 ปี 2563

รายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2-3 ปี 2563 -นศท กรอกเอกสารเลื่อนชั้นปี พร้อมติดรูป -นศท เตรียมค่าบำรุงการศึกษา 650 บาท -ผกท. รวบรวมเอกสาร เลื่อนชั้นปี และค่าบำรุงการศึกษา  นำไปส่ง ที่ศูนย์ฝึก ...

All Day
ซอย วิภาวดีรังสิต 4 แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
View Details
10 สิงหาคม 2020

สมัคร เข้าเรียน นศท. ปี 1 (ชาย)

นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีชื่อสมัครเท่านั้น (กรณีไม่มีชื่อ คือคนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลออนไลน์ส่งครู ในวันที่ 20 ก.ค. 63) นร.ต้องเตรียมเงิน และสภาพร่างกายให้พร้อม เพื่อทำการสมัคร ค่าเดินทาง นร. รับผิดชอบเอง กิจกรรมนี้ จะใช้เวลา ตั้งแต่ 7.30-16.30น. ...

All Day
ซอย วิภาวดีรังสิต 4 แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
View Details
15 สิงหาคม 2020

สมัคร เข้าเรียน นศท. ปี 1 (หญิง)

นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีชื่อสมัครเท่านั้น (กรณีไม่มีชื่อ คือคนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลออนไลน์ส่งครู ในวันที่ 20 ก.ค. 63) นร.ต้องเตรียมเงิน และสภาพร่างกายให้พร้อม เพื่อทำการสมัคร ค่าเดินทาง นร. รับผิดชอบเอง ...

All Day
ซอย วิภาวดีรังสิต 4 แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
View Details
No event found!